View on GitHub

ekilex

Sõnastiku- ja terminibaasisüsteem

Ekilexi kasutusjuhend

Mis on Ekilex?

Ekilex on Eesti Keele Instituudi sõnastiku- ja terminibaasisüsteem. Ekilex asub aadressil https://ekilex.ee/ ja on kõigile, kes soovivad oma terminibaasi koostada, tasuta kasutatav.

Kasutajaks registreerumine ja õiguste taotlemine

Töölaud

Pärast sisselogimist satub kasutaja töölauale. Töölauaks nimetame Ekilexi avalehte sisselogitud olekus, millele pääseb igalt lehelt, klõpsates vasakult ülanurgast avanevat rakenduse menüüd ja valides „Ekilex“. Töölaual on järgmised valikud.

Terminitööks soovitame kasutada terminoloogide otsingut ehk terminoloogi vaadet.

Terminite otsing

Uue sõnakogu loomine

Klõpsa töölaual linki „Sõnakogude haldus“. Avaneb leht, millel on sõnakogude nimekiri. Vajuta üleval paremal nuppu „Lisa uus“. Avaneb uue sõnakogu loomise vorm.

Sõnakogu on nüüd loodud ja ilmub sõnakogude nimistusse.

Sõnakogu muutmisõigused

Ekilexi kasutajal saab konkreetsele sõnakogule olla omaniku õigus, muutja õigus, vaataja õigus või mitte mingeid õigusi (viimasel juhul näeb kasutaja selles sõnakogus ainult avalikke termineid). Kasutaja, kes lõi uue sõnakogu, saab selle omanikuõigused. Sõnakogu omanik saab lisaks sisu muumisele muuta ka sõnakogu seadeid ja metainfot, anda sõnakogu juurdepääsuõigusi teistele Ekilexi kasutajatele ja ka kustutada sõnakogu.

Terminitöö sõnakoguga

Uue mõistekirje loomine

Video: Mõistekirje loomine Ekilexis

Allikad

Terminitöös on oluline viidata termini allikatele. Ekilexi saab salvestada allikakirjeid ja terminite juurest neile viidata. Ühe allika jaoks piisab Ekilexis ühest allikakirjest, millele saab viidata erinevatest sõnakogudest. Kui juhtumisi on loodud mitu allikakirjet samale allikale, saab neid ühendada kokku üheks allikakirjeks.

Ekilexi kontekstis nimetatakse allikakirjeid ka lühemalt lihtsalt allikateks.

Allikate otsing

Juba sisestatud allikate nägemiseks vali rakenduse menüüst „Allikate otsing“. Allikaid saab otsida ükskõik missuguse andmekategooria järgi, nt pealkiri, autor, ISBN, ISSN, väljaandja vm.

Vaikimisi avaneb lihtotsing, kus otsikasti võib sisestada ükskõik missuguse andmekategooria. Siin on väga soovitav kasutada metamärke, nt lisades otsisõna ette ja taha „*“.

Allika loomine

Video: Allikakirje loomine Ekilexis

Allikakirjeid saab lisada valides rakenduse menüüst „Allikate otsing“ ja avanenud lehel vajutades „Lisa uus allikas“.

Allika nimetus (allika nimi, SOURCE_NAME) on kirjaliku allika (näiteks raamatu) puhul harilikult selle pealkiri, aga selle võib vajadusel ka ise vabalt valida. Allika nimi kuvatakse ka allikaviitena mõiste kirjes. Allika tüübiks tuleks kirjaliku allika puhul valida DOCUMENT.

Alumises kastis saab allikale lisada muid informatiivseid välju (atribuute), näiteks vaikimisi on seal valitud autor (SOURCE_AUTHOR). Kui raamatul on mitu autorit, võib iga ühe jaoks luua eraldi välja, aga pole ka probleemi, kui nad pannakse komadega eraldatult samale väljale. Samale väljale pannakse vajadusel ka autori tüüp, nt „koostanud Juhan Juurikas“ või „toimetanud J. Tatikas“. Vajutades rohelisele „+“ nupule saab allikale lisada veel uusi välju. Samuti saab allikale välju lisada hiljem, kui allikas on juba loodud.

Ühel allikal võib olla ka mitu nime, näiteks pealkiri erinevates keeltes. Nimesid saab juurde lisada nii, nagu ka muid allika välju (valides välja tüübiks SOURCE_NAME). Kui allikal on väga pikk nimi ja seda on samas mõistekirjes vaja kasutada mitmes kohas, võib allikale leiutada mingi lühendi ja lisada see lühend ühe nimetusena (nt „WMO“), siis saab mõistekirjes kasutada lühendit ja see ei võta nii palju ruumi ekraanil.

Allika muutmine

Allika muutmine tähendab siis sisuliselt allikakirje mõne välja ehk allika atribuudi lisamist/muutmist/kustutamist.

Allika kustutamine

Allikakirje kustutamiseks:

Allikaviite lisamine mõistekirjes

Kui allikas on loodud, siis saab mõistekirjes tekitada sellele erinevate väljade juures (nagu termin, märkus, definitsioon) viiteid. Terminile saab allikaviite lisada rohelise „+“ nupuga, valides „Allikaviide“. Definitsioonile saab allika lisada, liikudes hiirega selle kohale. Tekib roheline allikaviite lisamise nupuke. Vajutades allikaviite lisamise nupule, avaneb allika otsing. Seal saab otsida kõikide allika atribuutide järgi, kaasa arvatud tema nime (SOURCE_NAME) järgi.

Allika otsimisel on kindlasti abiks tärn „*“, sest selle abil saab leida osalisi vasteid. Nt otsides “int*meteo*” leitakse “INTERNATIONAL METEOROLOGICAL VOCABULARY”, sest * asendab suvalist arvu märke. Kui nimesid on mitu, nagu selles näites, saab raadionupuga valida selle nime, mida hakatakse kuvama allikaviitena.

Lahter „Siseviide“ on selle jaoks, kui peaks olema soov täpsustada asukohta selles allikas, nt „lk 69“ ja see kuvatakse allikaviite järel.

Hakka pihta!

Küsimuste korral kirjuta kasutajatugi@ekilex.ee!

Süsteemi alles arendatakse, mistõttu juhend täieneb.